Arrangörer


Hjälmareds folkhögskola i Alingsås i samverkan med EFS i Västsverige och Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg står bakom Bibelseminarium Göteborg

Hjälmared folkhögskola
är en folkhögskola i Hjälmared i Alingsås kommun. Skolan drivs av en skolförening med ideologisk och viss organisatorisk koppling till EFS. Skolan och dess internat är inrymt i nya och gamla lokaler kring en gammal kungsgård. På skolan går varje år 150-170 studerande varav knappt hälften även bor på skolan. Den driver även vandrarhem i STFs regi. Rektor på skolan är Mikael Lindgren


Vill du veta mer? Gå in på hemsidan: hjalmared.se

EFS i Västsverige

är en av sju regioner i den rikstäckande rörelsen Evangeliska Fosterlands Stiftelsen. EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med kansli i Uppsala. Varje region består i sin tur av ett antal självständiga EFS-föreningar. EFS bildades år 1856 efter att folkväckelsen dragit fram över landet, då många tiotusentals svenskar fick en personlig kristen tro på Jesus Kristus. Folkväckelsen kom att delas i en frikyrklig och en inomkyrklig gren. Till skillnad från olika frikyrkor, valde EFS att vara en rörelse inom Svenska kyrkan och har i över ett och ett halvt århundrade velat inspirera och förnya kyrkan inifrån. Prästerna i EFS är därför prästvigda enligt Svenska kyrkans ordning, men huvuddelen av arbetet som bedrivs i en EFS-missionsförening sker genom frivilligarbete av icke anställda lekmän. EFS-föreningar kan se lite olika ut från plats till plats. På vissa platser samverkar EFS men en lokal församling i Svenska kyrkan, i en så kallad samarbetskyrka. På andra platser fungerar EFS-föreningen som en ”icke territoriell församling i Svenska kyrkan”. 


EFS i Västsveriges kansli finns på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås. Mikael Landgren är regionsledare. Bibelseminarium Göteborg är en viktig del i att regionalt förverkliga EFS nationella vision som lyder: ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”


Vill du veta mer, kan du gå in på hemsidan efsvast.se

Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF)

EBF i Göteborg är något så ovanligt som en fristående kristen församlingsrörelse inom Svenska kyrkan som samtidigt är en verksam del i den internationella Herrnhutiska kyrkan, Moravian Church.

EBF hämtar sina tidigaste rötter från den kristna missionsrörelse som kom till Sverige från Herrnhut i Tyskland på 1700-talet. I Göteborg har vi funnits i organiserad form sen 1751 då den första styrelsen bildades. De tidigaste spåren går ytterligare ca 10 år tillbaka i tiden.

Vi är knutna både till den internationella Moravian Church och till Svenska kyrkan, men är samtidigt en fristående förening med egen styrelse och församlingsmöte som högsta beslutande organ.

Vi vill vara en utåtriktad, ekumenisk gemenskap i hjärtat av Göteborg där Kristus står i centrum och där varje människa får möjlighet att växa i tro och liv. I vår rörelse idag finns fokus på bön och mission. Bönen, omsorgen och berättelsen om det kristna hoppet tror vi är viktiga aspekter för hela livet. Detta står i samklang med vårt arv från Herrnhut som startade som en bön- och missionsrörelse och sedan växte ut till att bli en kyrka. Föreståndare och präst i Göteborg är Mats Linde.


Vill du veta mer? Gå in på hemsidan: ebfgbg.se