Kurser & Inspirationskvällar

Kursen

Personlighetens

Upprättelse 

Att äta nyttigt, motionera, att inte stressa och få tillräckligt med sömn… är viktiga hälsoråd som vi möts av. Allt detta utgör en del av basen för ett hälsosamt liv. Men livet har ju som bekant fler dimensioner än vårt fysiska välbefinnande.  Personlighetens Upprättelse är en friskvårdskurs som utvecklas i ett team där såväl präst, läkare som psykolog har ingått.

 

Inom vården betonas allt mer ett holistiskt sätt att se på människans livssituation, där kroppen, själen och den psykosociala miljön tillsammans samverkar till människans hälsa. Kursen Personlighetens Upprättelse utgår från denna helhetssyn på människan, men lägger till en andlig dimension. Man skulle kunna säga att kursinnehållet finns någonstans i gränslandet mellan medicin, psykologi och teologi.

 

I utvärderingarna av de ca 80 kurser som har arrangerats runt om i Sverige återkommer gång på gång omdömet: ”Detta är en kurs som alla borde gå”. Målgruppen är egentligen vem som helst, oavsett ålder, utbildning, andlig erfarenhet osv. Kursen bygger på en kristen livssyn, men förutsätter inte att man har en kristen tro. Som människa drabbar livet mig på olika sätt. Varje människa har upplevt många positiva saker i sitt liv, men livet innehåller också en hel del svårigheter.  Det är inte alltid lätt att lämna svåra erfarenheter  och misslyckanden bakom sig, eftersom de ofta sätter sig fast i personligheten och inte vill släppa taget. Många brottas också med en negativ självbild.

 

Kursen Personlighetens Upprättelse handlar om att det finns befrielse från de negativa händelser i våra liv, som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende och som bäddar för många fysiska sjukdomar. Men i kursen ges också många verktyg till hjälp för att leva ett hälsosamt liv. 


Ur innehållet:

  • Helande till ande, kropp och själ.
  • Bli friare och modigare!
  • Mitt sanna jag.
  • Att bli fri från det förgångnas ”tyranni”.
  • Att bryta med osunda kopplingar..
  • Ensamhet, tvång, flykt och vägen ut.
  • Att finna sina gränser
  • En hel personlighet - ett friskt andligt liv.
  • Konsten att bli älskad.
  • Ett liv i hälsa


Läs nedan, om hur andra har fått sina liv förvandlade genom att gå kursen ”Personlighetens Upprättelse”!

 Från utvärderingen av tidigare kurser:

 ”Jag tycker den här kursen har varit HELT OTROLIGT BRA. Den har verkligen varit helande för själ och ande.”

”...jag blev helad från mina ryggproblem”
”...den bästa kurs jag någonsin gått…”

”...suverän upprättelse i själslivet”
”Jag blev av med mitt självförakt”
”Jag har fått ett nytt liv”.

”Jag blev befriad från allt det mörka och kan andas igen och jag känner en ny glädje på insidan.”

 

Medverkande: Per-Eive Berndtsson med ett team av utbildade ledare.


Vi börjar kursen onsdagen den 5/9 2023. Varje samling kommer att börja med smörgås/kvällsmat och gemenskap, därefter sjunger vi några sånger, följt av undervisning. Samlingen avslutas med att var och en som vill erbjuds personlig förbön eller ett personligt samtal av utbildade ledare.

  

Kurstider:

tisdagen den 5/9

(kl 18.30)

onsdagen den 6/9

(kl  18.30)

tisdagen den 12/9

(kl 18.30)

onsdagen den 13/9

(kl  18.30)

tisdagen den 19/9

(kl 18.30)

onsdagen den 20/9

(kl  18.30)

  

Kursen Personlighetens Upprättelse har skapats i Kornhillskyrkan Halmstad av Per-Eive Berndtsson med team. Ca 50 kurser har hållits i Halmstad sedan 1996. Kursen har arrangerats på ett femtontal orter i Sverige och fler är på gång. Kursen är obligatorisk för den som går den CSN-berättigade heltidskursen. Men den är öppen för den som vill vara med (dock har vi begränsat med platser). 

Kursavgift: 400:-

 

Anmälan:

Sänd ett mail till info@bibelsem.se före den 1:a september med följande uppgifter: 

Namn

Adress

Postnummer och Postadress

Telefon

E-postadress

Ålder