Varför gå Bibelseminarium Göteborg?


Vill du:

  • Få del av klassisk bibelundervisning med Kristus i centrum?
  • Utveckla en djupare relation med den Helige Ande?
  • Bli mer hel som människa?
  • Upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem?
  • Utrustas för att växa in i din kallelse?

- Då är Bibelseminarium Göteborg något för dig! Du kan börja på seminariet både i samband med starten av höst- eller vårterminen. Bibelseminariet vill arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv, hela människan - ande, själ och kropp är lika viktiga.  

 

På Bibelseminarium Göteborg får du: 

En unik chans till andlig fördjupning oavsett ålder

Kanske är det dags att ta ett avbrott mitt i yrkeslivet? Kanske kan du kombinera ett halvtidsjobb med andlig fördjupning? Kanske är du arbetssökande eller långtidssjukskriven, pensionär och har tid över eller vill ta ett sabbatsår från dina högskolestudier? Intentionen med denna kurs är att den skall passa för alla i åldrarna 20–90 år. Vår förhoppning är att vi skall få en stor spridning i åldrarna bland kursdeltagarna. 

 

En gedigen bibelkunskap
Här får du en bred bibelundervisning som hjälper dig att förstå och ta emot Guds nåd och kärlek i ditt liv. Du får undervisning om; fungerande lärjungaskap, hur Gamla Testamentet blir spännande och attraktivt att läsa, vad Bibeln säger om framtiden, vad de olika bibelböckerna har för budskap till oss idag och så vidare. Du får också möjlighet att jobba med bibeltexterna, enskilt såväl som i grupp. 

 

Upptäcka och börja fungera i de gåvor som Gud gett dig
Förutom den dynamik som finns i hela bibelseminariekonceptet, har vi till exempel en speciell kurs i ämnet gåvoupptäckande, en kurs vars mål är att upptäcka och lära sig fungera i, såväl mina naturgåvor/anlag, de övernaturliga gåvorna som de så kallade tjänstegåvorna. Som ett led i detta har vi bland annat en hel vecka, enbart med fokus på de övernaturliga gåvorna. 

 

Lära dig hur du kan utveckla en relation med den Helige Ande

Gud bor genom sin Helige Ande i varje kristen. Han vill utveckla en relation med oss och samverka med oss för det verk som han gör på jorden genom sin församling. På Bibelseminarium Göteborg får du lära dig hur man utvecklar en djupare relation med Anden.

 

Praktisera det du lärt dig

Vi tror att kristen tro inte bara handlar om ord utan också kraft och handling. Du kommer också att få möjlighet att praktisera det du har lärt dig i en uppgift som passar dig och dina gåvor.

 

Möjlighet till enskilda samtal

Som ett komplement till undervisningen erbjuds varje seminarieelev regelbundna samtal med en själavårdare, under läsåret.

  

Fasta lärare på bibelseminariet är:

Per-Eive Berndtsson, Mats Linde, Stefan Börjesson, Sofia Svensson, Marta Klason, Daniel Klemetz m.fl. 

 

Regelbundet återkommande lärare är:

Anders-Petter Sjödin, Claes Josefsson, Emma Boije, Mikael Landgren, Marie-Louise Nilsson, Timothy de Benardi m.fl. Dessutom kommer kommer många andra gästföreläsare från hela kristenheten att medverka. 

 

Studiebesök
Vi kommer också att göra ett antal studiebesök i spännande församlingar och kristna verksamheter i närområdet.

 

Veckoschema

Undervisningen pågår normalt mellan kl 09.00-13.00 måndag till fredag. Vi börjar varje morgon med en morgonbön. En dag i veckan startar vi med en morgonmässa, en annan dag fokuserar vi speciellt på lovsång och tillbedjan. 

 

Temaveckor

De olika ämnesområdena kommer fortlöpande att följa efter varandra. Men under terminerna kommer vi att ha olika temaveckor, där vi intensivt fokuserar på ett ämne. Höstens temavecka handlar om: Nådegåvorna.

 

Praktik

I bibelseminariet ingår varje vecka mindre praktikdel, där du utifrån dina gåvor får möjlighet att praktisera det du lärt dig i församlingens miljö eller i socialt arbete.

 

Rustas för framtiden

Kursen vill också ge dig redskap för att fungera som kristen i samhällsliv och församling. Du får också lära dig hur man kan ”ta tempen på” en församling och lära sig förstå vad som åstadkommer församlingstillväxt.

 

Behörig för CSN
Bibelseminarium Göteborg är en kurs arrangerad av Hjälmareds Folkhögskola vilket innebär att du om du vill, kan erhålla studiebidrag från CSN. Studierna vid bibelskolan är helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare, däremot tillkommer kostnader för läromedel med 500:- per termin.

 

Ansökan

Gå in under fliken Anmälan och anmäl dig, samt sätt in anmälningsavgiften!

 

Har du frågor?

Skriv till info@bibelsem.se

Eller ring till

Per-Eive Berndtsson tel 0733-122221

EFS i Västsverige tel 033-103171

 

För vidare information:

Hjälmareds Folkhögskola
EFS i Västsverige
Evangeliska Brödraförsamlingen

Centrala studiemedelsnämnden, CSN