Kursinnehåll 


Att gå på bibelseminarium kan och kommer sannolikt att förändra ditt liv. Att ge Gud en termin eller ett år av sitt liv är en investering för framtiden. Det du lär dig under bibelseminariet, bär du med dig hela livet.  Vår intention är att kunskap och praktik skall varvas

Intentionen med bibelseminariet är att spänna över ett brett spektrum. Vi vill kort och gott hjälpa dig för att ditt kristna liv skall fungera i praktiken. Ett citat av den store missionsledaren John Wesley, beskriver ganska bra vår inställning till den kristna tron: 

 

"Den kristna tron är uppenbarad i Skriften, belyst i traditionen, levandegjord i den personliga erfarenheten och bekräftad av förståndet"

 
Preliminär planering:

 

HÖSTTERMINEN


Hösten kommer att fokusera på att du ska få en fördjupad relation med Gud och lära dig leva i nåden, lära dig förstå Bibeln och Bibelns miljö. Du kommer också att lära känna dig själv bättre, upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem, men också att lära dig att utveckla en djupare intimitet med den Helige Ande.Kursinnehåll:


Lärarledd undervisning:

 • Nya Testamentet
 • Vandring genom Romarbrevet
 • Upptäck dina gudagåvor! (naturgåvor, nådegåvor och tjänstegåvor)
 • Bibeltolkningskurs/interpretation
 • Lovsång och tillbedjan
 • Kallelsemedvetenhet 
 • Att bli vän med sig själv - själavård
 • Hur Jesus blir verklig i mitt vardagsliv
 • Lär känna den Helige Ande!
 • Böneskola
 • Att förmedla Kristus till sin omgivning
 • Helandekursen Personlighetens Upprättelse

 

Temavecka:

 • Nådegåvorna


Enskilt arbete under handledning

Inläsning av kurslitteratur

Enskild undervisning via internet

Praktik i församlingar och verksamhet 

VÅRTERMINEN


Under våren så vill vi utrusta dig för lärjungaskap genom att hjälpa dig att förstå din omvärld och lära dig tyda den tid vi lever i, men också att hjälpa dig att förstå vad Gud kallat just dig till. Ledarskap och mission tillhör de ämnen som betonas under våren.


Kursinnehåll:

 

Lärarledd undervisning:

 • Att leda sig själv och andra
 • Vandring genom Romarbrevet 
 • Gamla testamentets böcker
 • Gamla testamentet blev nytt
 • Att leva profetiskt
 • Keltisk kristendom
 • Kristen etik och moral
 • Kulturrelevant mission
 • Korttids & långtidsmission
 • Dogmatik – Grundbultarna i den kristna tron
 • Eskatologi – läran om den yttersta tiden
 • Församlingsplantering 
 • Biblisk ekonomi
 • Kristen i samhället
 • Ledarskap

  

Enskilt arbete under handledning:

 • Praktiskt arbete
 • Praktik i församlingen

 

Kurstider:

 • Höstterminen startar den 20 augusti 2024 och avslutas den 19 december
 • Höstlov vecka 44
 • Som en del av den obligatoriska undervisningen under höstterminen ingår kursen Personlighetens upprättelse som löper under sex veckokvällar i september och början av oktober. 
 • Vårterminen 2025 startar den 8 januari och slutar den 28 maj
 • Sportlov vecka 7
 • Påsklov 22–25 april
 • Dessutom tillkommer några ytterligare lovdagar.


Veckoschema:
Undervisning måndag – fredag kl. 09.00 – 10.45 samt kl 11.15-13.00.Praktik och egna studier 3-4 timmar/vecka (eftermiddag, kväll eller helg) Sammanlagt 30- timmar/vecka.

 

Ekonomi:
Bibelseminariet är en samverkanskurs med Hjälmareds Folkhögskola, Alingsås. Detta innebär att studierna vid bibelskolan blir helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare. Kostnader beräknas dock tillkomma för läromedel, försäkring mm. Dessutom blir bibelskolan bidragsberättigad för CSN Studiebidrag. Läs vidare om detta på www.csn.se


Ansökan
Du ansöker till kursen via Hjälmareds folkhögskolas hemsida. Se vidare under fliken "Anmälan"! Har du frågor om kursen sänd dem till info@bibelsem.se. Du kan gå en eller två terminer, och du kan börja höst eller vår. Ansök idag! När du anmält dig kommer att inom kort att få ett antagningsbesked med mer detaljerad information om försäkringar, kurslitteratur mm. Efter att du fått ditt antagningsbesked skall en anmälningsavgift på 500:- sändas in. Avgiften täcker kostnader för olycksfallsförsäkring, vissa resor mm.  Anmälningsavgiften får du inte tillbaka om du återtar din ansökan.

 

För vidare information:

Hjälmareds Folkhögskola
EFS i Västsverige

Evangeliska Brödraförsamlingen
Centrala studiemedelsnämnden, CSN