• Bibelseminarium Göteborg finns mitt inne i city, i Evangeliska Brödraförsamlingens, EBF:s lokaler i krysset Kungsgatan-Korsgatan.  
  • Vi vill kombinera en klassisk "korsmärkt" undervisning med förkunnelsen om Jesus som kung - som vill verka i vår värld genom den Helige Ande. 
  • Vi vill vara ett andligt fördjupnings- förnyelse- och utrustningscenter för alla åldrar.


delta genom...

ÖPPET BIBELSEMINARIUM
& TEMAVECKOR


Varje torsdag kl 9-13 
erbjuds den som vill att vara med på Öppet Bibelseminarium.
 


Tre temaveckor per termin, som handlar om nådegåvor, kyrkohistoria och andlighet idag.


Läs mer

KURS- OCH INSPIRATIONS-KVÄLLAR


Någon eller några gånger per termin inbjuds också till öppna inspirationskvällar
samt olika kurser kvällstid. Under våren 2023 planerar vi att ha någon eller några inspirationskvällar.


Läs mer

EN-TVÅ TERMINERS BIBELSEMINARIUMFolkhögskolekurs
på heltid.


Ny termin startar

22 augusti 2023.

Denna kurs kräver föranmälan.


Läs mer